URZĄD SPÓŹNIA SIĘ Z ZAŁATWIENIEM NASZEJ SPRAWY – CO ROBIĆ ?

Organy administracji mają obowiązek załatwiać sprawy w określonych terminach. Bez względu na to, czy jest to sprawa o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, czy sprawa o wydanie pozwolenia na budowę – przepisy regulują w jakim terminie sprawa ma zostać rozstrzygnięta.

Co do zasady maksymalny termin na załatwienie sprawy to miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych to 2 miesiące. Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki, ponieważ przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy.

Jeśli organ administracji pozostaje w naszej sprawie bezczynny lub prowadzi postępowanie w sposób przewlekły, mamy odpowiednie środki prawne, aby ponaglić urząd w załatwieniu naszej sprawy.

W pierwszej kolejności możemy złożyć ponaglenie do organu wyższego stopnia. Po wniesieniu ponaglenia możemy złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co istotne, wniesienie ponaglenia jest warunkiem koniecznym do złożenia skargi do sądu.

Jeśli sąd uwzględni naszą skargę, stwierdzi również czy doszło do rażącego naruszenia prawa oraz wyznaczy termin do załatwienia sprawy.

Ponadto na nasz wniosek albo z urzędu sąd może wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać na naszą rzecz określoną sumę pieniężną.

Zdarza się, że postępowania przed organami administracji trwają miesiącami, a nawet latami, pomimo iż nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn dla tak długiego trwania postępowania. Dlatego warto pamiętać, że mamy możliwość, aby w takiej sytuacji zareagować i organ ponaglić.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button