Separacja i jej skutki

divorce, separation, relationship

Istnieją dwa rodzaje separacji: faktyczna i prawna.

               Separacja faktyczna, to sytuacja w której małżonkowie postanawiają się rozstać, jednak w dalszym ciągu formalnie pozostają małżeństwem. Zwykle jedna ze stron wyprowadza się, zmienia miejsce zamieszkania. Zdarza się też, że małżonkowie w separacji mieszkają razem, ale ustały między nimi wszelkie więzi.

               Separacja prawna – w uproszczeniu rzecz ujmując – jest sformalizowaniem separacji faktycznej przed sądem. Aby sąd orzekł separację małżonków, konieczny jest zupełny rozkład pożycia między stronami. Zupełny rozkład pożycia zachodzi wtedy, kiedy między małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze. Nie będzie zatem mowy o zupełnym rozkładzie pożycia, kiedy między małżonkami istnieją jeszcze więzi gospodarcze, np. prowadzą nadal wspólne gospodarstwo domowe. Albo kiedy, pomimo mieszkania osobno, małżonków nadal łączą relacje fizyczne. Istnienie między małżonkami chociażby jednej z trzech w/w więzi uniemożliwia orzeczenie separacji.

               Co nam daje orzeczenie przez sąd separacji i jakie są jej skutki?

               Przede wszystkim w przypadku separacji, z założenia istnieje jeszcze szansa na uratowanie małżeństwa, albowiem rozpad więzi małżeńskich nie jest trwały.

               Skutki orzeczenia separacji są takie same, jak skutki orzeczenia rozwodu (oczywiście, jak to w prawie bywa – z pewnymi wyjątkami). Najważniejsze skutki separacji to m.in. powstanie rozdzielności majątkowej, ustanie dziedziczenia ustawowego między małżonkami i ustanie solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. W trakcie separacji, małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W orzecznictwie wskazuje się również, że małżonkowie pomimo orzeczenia separacji powinni zachować wierność. Ponadto małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności np. pomoc w trakcie choroby, czy pomoc w gospodarstwie domowym.  

Jeśli masz pytania odnośnie separacji lub potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do kontaktu!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button