PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

Jedną z najpopularniejszych i najmniej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednakże z czasem dla dobrze prosperującego przedsiębiorcy, którego firma stale się rozwija, korzystna może okazać się zmiana formy prowadzenia działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możliwość bezpośredniego przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę daje nam kodeks spółek handlowych. Bez wątpienia jednym z największych plusów takiego sposobu przekształcenia jest zachowanie ciągłości zobowiązań, tj. wszystkie dotychczasowe umowy i kontrakty zawarte przez przedsiębiorcę z innymi podmiotami automatycznie „przejdą” na spółkę. Pozwala to uniknąć podpisywania aneksów do umów, gdyż spółka automatycznie staje się stroną tych umów. Po przekształceniu wystarczy powiadomić dotychczasowych kontrahentów o zmianie prowadzenia formy działalności gospodarczej.

Co zatem należy zrobić, aby przekształcić swoją firmę w spółkę?

Proces przekształcenia składa się z kilku etapów.

Pierwszym jest przygotowanie wyceny aktywów i pasów przekształcanego przedsiębiorcy oraz sprawozdania finansowego, które stanowić będą załączniki do planu przekształcenia. Kolejnym etapem jest właśnie przygotowanie planu przekształcenia wraz z pozostałymi załącznikami. Plan przekształcenia i jego wszystkie załączniki musi zbadać biegły rewident, który następnie do sądu rejestrowego składa swoją opinię.

Po złożeniu przez biegłego opinii można przystąpić do dalszych czynności, tj. przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu oraz podpisuje umowę spółki z o.o. Ostatnim etapem jest rejestracja spółki we właściwym sądzie rejestrowym oraz wykreślenie jednoosobowej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kiedy już spółka zostanie wpisana do rejestru, przedsiębiorca kontynuuje dotychczasową działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button