Zakres Usług

Dlaczego potrzebujesz adwokata?

Kiedy w naszym życiu pojawia się problem prawny, dla każdego jest to przeżycie nieprzyjemne i wywołujące niepokój. Bez względu na to, czy to my chcemy od kogoś dochodzić swoich praw, czy też ktoś od nas domaga się spełnienia określonych roszczeń.

Każda sprawa sądowa, czy to cywilna, czy karna, wiąże się z emocjami i stresem. Co więcej, w każdym przypadku jesteśmy zmuszeni stąpać po nieznanym nam gruncie przepisów prawnych, procedur sądowych, terminologii prawniczej, wymogów formalnych itp.

Nawiązanie współpracy z adwokatem ściąga z klienta ciężar zagłębiania się w przepisy prawne i procedury. Adwokat „ubiera” stanowisko klienta w sprawie, wykorzystując terminologią prawniczą i podpiera je odpowiednimi przepisami prawa, dba o prawa i obowiązki klienta. Adwokat jest wsparciem, klient czuje się pewniej mając u swego boku kogoś, kto go reprezentuje i jego interesy.

Najlepszy adwokat to z pewnością taki, który jest skuteczny. Jednak równie ważne jest zaangażowanie adwokata w daną sprawę, jego kompetencje, profesjonalizm, rzetelność i uczciwość.

Jeśli szukasz pomocy adwokata, zachęcam do kontaktu, gdyż jak głosi stara paremia prawnicza Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

W czym jesteśmy najlepsi

Zakres Usług

Prawo Cywilne

Prowadzenie spraw cywilnych, m.in.: sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienie, podział majątku, sprawy spadkowe, ochrona konsumentów.

Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw rodzinnych, m.in. rozwód i separacja, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (Konwencja Haska).

Prawo gospodarcze

Prowadzenie spraw gospodarczych, windykacja należności, opinie prawne, zakładanie, rejestrowanie spółek, przekształcenia.

Prawo Karne i Wykroczenia

Obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i obrona oskarżonego na etapie sądowym oraz reprezentowanie skazanego. Ponadto reprezentowanie osób pokrzywdzonych.

Prawo administracyjne

Odwołania od decyzji organów administracji, skargi na bezczynność organu i przewlekłość postępowania, reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Umowy i negocjacje

Przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych itp., negocjacje przedsądowe, biznesowe, negocjacje z kontrahentami.

Ochrona Danych osobowych, RODO

Przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie dokumentacji związanej z ochrona danych osobowych i RODO, w tym wzory zgód, umowy powierzenia danych osobowych, rejestry.

Oferta dla firm i spółek

 
 
 
 

Forma współpracy jest każdorazowo dostosowana do potrzeb i preferencji klienta. Przykładowe formy współpracy:

 • współpraca doraźna oparta o stawkę godzinową

 • stała współpraca oparta o miesięczną opłatę, w ramach której klient posiada określoną liczbę godzin pracy adwokata w miesiącu

 • reprezentacja w sądzie i przed organami administracji publicznej

 • negocjacje i ugody z kontrahentami

 • sporządzanie i opiniowanie umów

 • porady prawne

paper, business, finance

Oferta dla klientów indywidualnych

Forma współpracy jest każdorazowo dostosowana do potrzeb i preferencji klienta. Przykładowe formy współpracy:

 • współpraca oparta o rozliczenie godzinowe

 • współpraca oparta o opłatę ryczałtową za prowadzenie sprawy

 • reprezentacja w sądzie i przed organami administracji publicznej

 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym

 • opiniowanie umów, z uwzględnieniem zastosowania klauzul niedozwolonych

 • porady prawne

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Po pierwsze, spotkanie czy też kontakt z adwokatem nie oznacza od razu zapoczątkowania sprawy w sądzie. Być może sprawę uda się zakończyć polubownie, bez udziału sądu.

W trakcie pierwszego spotkania należy przedstawić swój problem, co zwykle sprowadza się do opisania stanu faktycznego sprawy, czyli opisania wszystkich okoliczności sprawy. Dlatego dobrze jest „poukładać” sobie przed spotkaniem wszystko, co chcecie Państwo powiedzieć. Oczywiście w razie potrzeby dopytam, o wszelkie kwestie budzące wątpliwości, aby mieć całościowy obraz sprawy.

Z adwokatem należy rozmawiać szczerze. Zatajenie przed adwokatem istotnych faktów, może mieć negatywne skutki dla samego klienta i dla sprawy.


Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek dokumenty, pisma, umowy, wezwania, e-maile, wyroki, które mogą mieć znaczenie dla sprawy, najlepiej od razu je ze sobą zabrać na spotkanie. W wielu sprawach udzielenie kompleksowej porady prawnej wiąże się z przeanalizowaniem przez adwokata odpowiednich dokumentów.

Nie należy nastawiać się przed spotkaniem na jedno konkretne rozwiązanie sprawy. Może okazać się, że rozwiązań jest kilka. W każdym przypadku poinformuję o plusach i minusach każdego z rozwiązań, aby ostateczna decyzja została podjęta przez Państwa z pełną świadomością.

Jestem związana tajemnicą adwokacką, zatem wszystko co Państwo mi powiecie oraz treść wszystkich dokumentów, które mi Państwo przekażecie zachowuję w tajemnicy.

 
 
 
 
 
 

W trakcie pierwszego spotkania należy przedstawić swój problem, co zwykle sprowadza się do opisania wszystkich okoliczności sprawy. Dlatego dobrze jest „poukładać” sobie przed spotkaniem wszystko, co chcecie Państwo powiedzieć.

Z adwokatem należy rozmawiać szczerze. Zatajenie istotnych faktów, może mieć negatywne skutki dla samego klienta i dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek dokumenty, pisma, umowy, wezwania, e-maile, wyroki, które mogą mieć znaczenie dla sprawy, najlepiej od razu je ze sobą zabrać na spotkanie. W wielu sprawach udzielenie kompleksowej porady prawnej wiąże się z przeanalizowaniem przez adwokata odpowiednich dokumentów.

Nie należy nastawiać się przed spotkaniem na jedno konkretne rozwiązanie sprawy. Może okazać się, że rozwiązań jest kilka. W każdym przypadku poinformuję o plusach i minusach każdego z rozwiązań, aby ostateczna decyzja została podjęta przez Państwa z pełną świadomością.

Jestem związana tajemnicą adwokacką, zatem wszystko co Państwo mi powiecie oraz treść wszystkich dokumentów, które mi Państwo przekażecie zachowuję w tajemnicy.

office, meeting, business partners
Zadzwoń Do Nas
ALBO

Uzyskaj Pierwszą Konsultację!

Call Now Button